Hartelijk welkom op de website van Montessori basisschool De Getijden

De Getijden is een Montessori basisschool met peutergroep. Het Montessori onderwijs wil kinderen inspireren. Een kind dat geïnspireerd wordt door een onderwerp wil hier meer over weten en leert gemakkelijker. Onze kinderen werken op eigen niveau en in eigen tempo. De leerkrachten hebben daarbij een stimulerende en sturende rol.

We zetten ons in voor een goede doorgaande lijn. De peutergroep en basisschool werken samen volgens het Montessori concept. 

Een goede omgang met elkaar en respect voor de omgeving vinden we belangrijk. We besteden veel aandacht aan samenwerking tussen kinderen. In elke groep zitten kinderen van twee of drie opeenvolgende leeftijden bij elkaar. Dit stimuleert hen om elkaar te helpen en van elkaar te leren. We ondernemen regelmatig activiteiten op het gebied van kunst-, cultuur- en natuurbeleving. Zo bieden wij als school inspirerend onderwijs dat past bij deze tijd!

Wilt u een kijkje nemen op onze school of kennismaken? Bel dan voor een afspraak of loop gerust even binnen.