GMR

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Wij behoren tot een grote groep van scholen, die onder hetzelfde bestuur vallen (Lauwers en Eems). Soms zijn er zaken die voor alle scholen belangrijk zijn. Zulke zaken worden ook samen met de ouders besproken en vastgesteld, dat gebeurt in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Elke school heeft daar een vertegenwoordiger in. De sectordirecteur van alle basisscholen is daar altijd bij aanwezig namens het bestuur. De gmr heeft een ouder van één van de scholen als voorzitter.

Iedere school heeft één vertegenwoordiger in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (gmr). Elsa Schepers vertegenwoordigt onze school in de GMR.
 

Vergaderdata 2021-2022 
Tijdstip: 19.30 - 22.00 uur


Dinsdag 28 september 2021    
Woensdag 8 december 2021
Donderdag 20 januari 2022
Donderdag 10 maart 2022  
Woensdag 20 april 2022
Dinsdag 28 juni 2022