Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Wij behoren tot een grote groep van scholen, die onder hetzelfde bestuur vallen (Lauwers en Eems). Soms zijn er zaken die voor alle scholen belangrijk zijn. Zulke zaken worden ook samen met de ouders besproken en vastgesteld, dat gebeurt in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Elke school heeft daar een vertegenwoordiger in. De sectordirecteur van alle basisscholen is daar altijd bij aanwezig namens het bestuur. De gmr heeft een ouder van één van de scholen als voorzitter.

Iedere school heeft één vertegenwoordiger in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (gmr). Elsa Schepers vertegenwoordigt onze school in de GMR