Waar we voor staan

Montessori onderwijs

Montessori peutergroep en basisschool de Getijden is een montessorischool. Het Montessori onderwijs speelt in op de natuurlijke nieuwsgierigheid en interesses van leerlingen. Het lesmateriaal bestaat o.a. uit concrete materialen waarmee abstracte kennis en vaardigheden zoals rekenen, taal en topografie inzichtelijk worden gemaakt. Leerlingen kunnen op eigen niveau en in hun eigen tempo met de leermiddelen aan de slag. De leerkrachten hebben goed inzicht in de individuele ontwikkeling en belangstelling van de leerlingen. Zij sturen bij waar nodig en dagen uit nieuw lesmateriaal te proberen. In elke groep zitten leerlingen van twee of drie opeenvolgende leeftijden bij elkaar. Deze groepssamenstelling stimuleert leerlingen om elkaar te helpen en van elkaar te leren. Omdat de leerlingen geconcentreerd bezig zijn, heerst er een opvallende rust in onze school.
 

School, peutergroep en opvang in één

Wij zetten ons er voor in om school en kinderopvang zo veel mogelijk op elkaar te laten aansluiten. De peutergroep, die zich in hetzelfde gebouw als onze school bevindt, werkt ook volledig volgens het montessoriconcept. Inhoudelijk werken de peutergroep en de basisschool intensief samen. Dit maakt de overgang naar onze basisschool voor de peuters heel natuurlijk. Samen met kinderopvangorganisatie Kids2b in Eenrum hebben we een convenant. Na schooltijd worden de kinderen die naar Kids2b gaan, opgehaald door een taxi. 

Aandacht voor elkaar en de omgeving

Op Montessori peutergroep en basisschool de Getijden vinden we de omgang met elkaar belangrijk. Er wordt veel samengewerkt in het lokaal en in de gemeenschappelijke ruimten van het gebouw. In de groepen besteden we regelmatig aandacht aan het praten over en naleven van waarden en normen. Zo leren onze leerlingen verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en hun omgeving. Daarnaast zijn we als school erg naar buiten gericht. Wij werken samen met bewoners uit de omgeving en ondernemen veel activiteiten op het gebied van kunst-, cultuur- en natuurbeleving. Hiermee bieden we de leerlingen onderwijs dat past bij deze tijd.