Pesten

Pesten

Op onze school spannen wij ons gezamenlijk actief in om ieder kind een fijne tijd op onze school te bieden. Dit komt vooral tot uiting in de dagelijkse praktijk door ons eigen gedrag en de omgang met de leerlingen. In de notitie Pedagogisch klimaat, sociale veiligheid, burgerschap en integratie beschrijven we ons beleid op het gebied van de sociaal- emotionele ontwikkeling en sociale veiligheid.
Klik HIER voor de notitie Pedagogisch klimaat, sociale veiligheid, burgerschap en integratie.