Activiteiten

De Getijden is een actieve school waar we met plezier de feestdagen vieren en samen aan speciale projecten werken. Op onze school is de mogelijkheid om deel te nemen aan diverse buitenschoolse activiteiten. Doel van deze activiteiten is het:

 • bevorderen van zelfstandigheid;
 • samenwerken;
 • ook in vrije situaties goed met elkaar om leren gaan;
 • vergroten van de saamhorigheid;
 • kennismaken met cultuur;
 • kennismaken met natuur.

De activiteiten worden merendeels bekostigd uit het schoolbudget en de ouderbijdrage. Voorbeelden van onze activiteiten zijn:

 • bezoek aan theatervoorstelling;
 • ontmoeting met kunstenaars in de klas en in hun atelier;
 • kinderboekenweek, voorleeswedstrijd, voorleesontbijt;
 • Sint Maarten, Sinterklaas, Kerstviering met bijvoorbeeld een kerstmarkt of kerstdiner, Nieuwjaarsreceptie, Pasen en een Jaarfeest;
 • open dag en informatieavonden;
 • projecten;
 • sportdag;
 • schoolreis en voor de bovenbouw schoolkamp;
 • stoetbomen voor groep drie.

In onze nieuwsbrief “Even Bijpraten” houden wij u op de hoogte van deze activiteiten. In het fotoalbum vindt u foto's van verschillende activiteiten bij ons op school. De albums die op deze website staan, zijn afgeschermd met een wachtwoord. Ze zijn alleen toegankelijk voor leerlingen en ouders. Wilt u toegang tot deze albums, stuur dan een mail aan getijden@lauwerseneems.nl.

In groep 8 krijgen de kinderen EHBO- les met een echt examen en een EHBO diploma. Deze lessen worden verzorgd door een gediplomeerd EHBO-er. Ook doen de leerlingen van groep 7 en 8 mee aan het verkeersexamen.