Passend Onderwijs

Met passend onderwijs krijgen de schoolbesturen in het regulier en speciaal onderwijs gezamenlijk de verantwoordelijkheid om een leerling die ondersteuning nodig heeft een passende plek te bieden. Zij hebben een zorgplicht. Om aan die zorgplicht te voldoen, werken de besturen samen in een regionaal samenwerkingsverband. Voor ons is dat de provincie Groningen.
 
Passend onderwijs gaat er in grote lijnen om dat alle kinderen aangemeld kunnen worden op een reguliere basisschool. De school bekijkt of ze voldoende expertise in haar mars heeft om een kind dat onderwijs te bieden wat dat kind nodig heeft. Hierbij wordt met name gekeken wat een kind wel kan! Dat slaagt in 99% van de gevallen.

Mocht het de school niet gaan lukken, bijvoorbeeld omdat een kind extra aanbod of steun nodig heeft dat de school niet kan bieden, dan heeft de school de plicht om ouders te helpen bij het vinden van een andere passende school. Een school dus die dat wel kan (overigens dat deden we ook al). Dat kan een andere basisschool zijn, maar ook een school voor speciaal onderwijs.  Er wordt tevens geprobeerd dat zo dicht mogelijk bij de woonplaats van het kind te regelen.

Dit uitgangspunt en vele andere zaken t.a.v. Passend Onderwijs is per school beschreven in het School-Ondersteunings-Profiel.