Privacy

Op onze school gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. De praktische invulling is vastgelegd in het privacyreglement dat Lauwers & Eems voor al haar scholen heeft opgesteld. Het privacyreglement wordt met instemming van de GMR vastgesteld.

Op www.lauwerseneems.nl/AVG kunt u dit beleid terugvinden. Ondertussen neemt de school praktische maatregelen om de privacy van de leerlingen en medewerkers te waarborgen.

Mocht u in de tussentijd vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u dit met de directeur bespreken.
Eventueel wordt uw vraag of opmerking in samenwerking met Ferenc Jacobs, de functionaris gegevensbescherming (FG) van Lauwers & Eems in behandeling genomen. De FG is te bereiken via privacy@lauwerseneems.nl.