MR

Medezeggenschapsraad

In de Medezeggenschapsraad (MR) worden alle schoolse zaken met de ouders besproken. De MR geeft advies
en/of instemming over het beleid en de uitvoering daarvan op onze school.
In de MR zitten minimaal twee ouders en twee leerkrachten. De MR vergaderingen zijn openbaar. De ouders worden via de website en de nieuwsbrief op de hoogte gehouden. De oudergeleding vertegenwoordigt de ouders en wil graag horen wat er leeft.

De MR van De Getijden bestaat uit:
Marjet, ouder/voorzitter
Roos, ouder/secretaris
Ellie , leerkracht

Elsa, leerkracht


notulen schooljaar 21/22