MR

Medezeggenschapsraad

In de Medezeggenschapsraad (MR) worden alle schoolse zaken met de ouders besproken. De MR geeft advies
en/of instemming over het beleid en de uitvoering daarvan op onze school.
In de MR zitten minimaal twee ouders en twee leerkrachten. De MR vergaderingen zijn openbaar. De ouders worden via de website en de nieuwsbrief op de hoogte gehouden. De oudergeleding vertegenwoordigt de ouders en wil graag horen wat er leeft.

De MR van De Getijden bestaat uit:

Roos, ouder/secretaris
Marjet, ouder/voorzitter
Ellie , leerkracht

Elsa, leerkracht

Notulen schooljaar 20/21            ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    Jaarverslag in Beeld 2020-2021

Notulen MR Vergadering 8-9-20.pdf                                               Agenda zakelijk ouderavond 9-11-21


Notulen MR vergadering 6-10-20.pdf

Notulen 10-12-20


notulen februari 21

notulen maart 21

notulen april 21

notulen juni 21

notulen schooljaar 21/22