MR

Medezeggenschapsraad

In de Medezeggenschapsraad (MR) worden alle schoolse zaken met de ouders besproken. De MR geeft advies
en/of instemming over het beleid en de uitvoering daarvan op onze school.
In de MR zitten minimaal twee ouders en twee leerkrachten. De MR vergaderingen zijn openbaar. De ouders worden via de website en de nieuwsbrief op de hoogte gehouden. De oudergeleding vertegenwoordigt de ouders en wil graag horen wat er leeft.

De MR van De Getijden bestaat uit:
Roos, ouder/voorzitter
Elsa, leerkracht/secretaris
Monique , leerkracht

Sandra, ouder


notulen schooljaar 23/24

* Notulen 26 september 2023
* Notulen 2 november 2023
* Notulen 18 januari 2024